V1.1
 
       
 


Go to the Gene Ontology(GO) website


Publications


1. Yungang Xu, Maozu Guo, Wenli Shi, Xiaoyan Liu, Chunyu Wang. A novel insight into Gene Ontology semantic similarity. Genomics (2013)101(6): 368-375. DOI: 10.1016/j.ygeno.2013.04.010

 
 
If you have any problem of running GFSAT, please contact Prof. Guo Maozu, Xu Yungang